Ik heb een verzekering via de manege.

Wat te doen bij ongeval of aansprakelijkheidsprobleem?STAP 1

Neem contact op met Bart om af te spreken hoe het voorval omschreven dient te worden.


STAP 2

Een ongeval moet je binnen de 10 dagen na het voorval schriftelijk doorgeven aan het VLP-secretariaat via info@vlp.be. Volgende gegevens moet je doorgeven: naam slachtoffer, plaats, datum en korte omschrijving van het ongeval. Vraag in je schrijven best steeds een bevestiging dat het goed ontvangen is.


Voor BA: De aangifte dient te gebeuren door het VLP-lid die het slachtoffer of benadeelde is.


STAP 3

Vraag een aangifteformulier in de kantine en vul dit in, best samen met Bart. Laat het ondertekenen door Bart of Manu. Stuur het op naar het secretariaat van VLP (zie aangifteformulier), samen met de reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die je ontvangt of aanvraagt bij je mutualiteit).


Het is wenselijk om ook het aangifteformulier binnen de 10 dagen aan VLP te bezorgen maar dit is niet verplicht. De meldingsplicht vervangt echter het aangifteformulier niet. Voor een correcte behandeling van een aangifte, moet het aangifteformulier nog steeds gebruikt worden!


Voor BA: Er bestaat tussen de verzekeringsondernemingen een overeenkomst (art. 45 van de Wet van 25 juni 1992 op de landsverzekering) waarin afspraken worden gemaakt tussen de verzekeringsmaatschappijen welke maatschappij in welke rang tussenkomt.
Dat wil concreet zeggen dat in sommige gevallen aangaande burgerlijke aansprakelijkheid (BA), ook de familiale aangesproken wordt, of hierop wordt verhaald. Daarom is het belangrijk om in ongevallen met betrekking op BA ook reeds het schadegeval door te geven aan je familiale verzekering indien deze voorhanden is. De franchise die meestal op een familiale verzekering van toepassing is wordt gedragen door Arena (de verzekeringsmaatschappij).STAP 4

Na enige tijd ontvang je van de verzekeringsmaatschappij (Arena) een dossiernummer per post toegestuurd. Met dit dossiernummer kan je de kosten die in aanmerking komen voor het ongeval terugbetaald krijgen (handel het ongeval hiervoor dus eerst af met de mutualiteit).


Alle bijkomende onkostennota’s kunnen na ontvangst van het dossiernummer best onmiddellijk en rechtstreeks naar Arena verstuurd worden. Als het dossier volledig is wordt tot vergoeding overgegaan.


Gunstige ontwikkelingen in het genezingsproces dienen onmiddellijk gemeld te worden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te bekomen.