Privacy

De gegevens die je doorgeeft (via onze website, op invulpapieren in kantine, of mondeling aan een contactpersoon van de manege*) zullen gebruikt worden in volgende verbanden:


Je gegevens zullen door ons* niet aan andere partijen** worden doorgegeven en worden steeds vertrouwelijk behandeld. Je hebt steeds het recht en mogelijkheid op toegang tot, correctie en verwijdering van deze gegevens via ‘Mijn Sint-Jorishoeve’ op onze website.


De gegevens worden daarnaast in een database geplaatst om ze ter beschikking te stellen van de manege* en ten behoeve van de functionaliteiten van ‘Mijn Sint-Jorishoeve’.


Indien je lid bent of geweest bent van VLP (bv. Als je een verzekering bij VLP hebt of hebt gehad), worden de gegevens die je op onze website invult mogelijk ook aan VLP doorgegeven. Als je je gegevens aanpast op onze website zullen die mogelijk ook bij VLP worden geüpdatet. Bij het verwijderen van een persoon in het systeem van de manege worden zijn/haar gegevens echter niet verwijderd uit het systeem van VLP.


De manege* kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten ivm. het klantenbestand of voor doorgifte van foutieve gegevens aan VLP, noch voor eventuele accidentele doorgifte van persoonlijke gegevens of doorgifte van persoonlijke gegevens die niet expliciet werd goedgekeurd door de klant.* Hiermee wordt bedoeld: de vzw Sint-Jorishoeve, Emmanuel Fillet, de webmaster van deze website, de lesgevers en begeleiders in opdracht van de vzw Sint-Jorishoeve.

** Hiermee wordt bedoeld: alle personen met uitsluiting van: de personen in *, de personen die aan de betrokken persoon vertrouwd zijn (bv. vrienden, familie, ...) en bepaalde partijen van derden die de gegevens mogen ontvangen volgens het 2e punt van de opsomming in de eerste paragraaf hierboven.