Pisteverhuur

1. Wanneer kan de piste gehuurd worden en tegen welke prijs?

Bekijk het uurrooster van de piste (PDF).

Merk op dat het pisterooster op regelmatige basis kan veranderen (bv. als een pensionklant een vast uur krijgt). Raadpleeg het daarom steeds vooraleer je naar de manege komt.

Er zijn verschillende uursoorten terug te vinden op het rooster, elk met hun eigen doel en prijs.

- Vrij, onderling te regelen (lichtgroen)

De beide pistes zijn tijdens deze uren beschikbaar voor vrij rijden, voor pensionpaarden en voor paarden van buitenaf. Ze kunnen niet gereserveerd worden en zijn open voor iedereen. Wij rekenen op veel goede wil en wederzijds respect. Ga bijvoorbeeld niet longeren tijdens dit uur en let erop dat privéles andere ruiters niet hindert.

Prijs ‘Vrij rijden’: €5,- per paard van buitenaf, gratis voor pensionklanten

- Vrij, enkel pension (donkergroen)

De beide pistes zijn tijdens deze uren beschikbaar voor vrij rijden, maar enkel voor pensionpaarden. Ze kunnen niet gereserveerd worden, maar wij rekenen erop dat dit onderling kan geregeld worden met veel goede wil en wederzijds respect. Ga bijvoorbeeld niet longeren tijdens dit uur en let erop dat privéles andere ruiters niet hindert.

- Enkel reservatie via Manu (oranje)

Dit zijn uren die voorbehouden zijn door Manu, bijvoorbeeld voor een groepsreservatie. Deze kunnen enkel gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming van Manu. Reservatie kan dus enkel via Manu. De huurder bepaalt of hij/zij in de binnen- of buitenpiste rijdt maar kan tijdens het uur niet wisselen van piste. De andere piste kan door pensionklanten gebruikt worden voor vrij rijden.

Prijs ‘Individueel huren van de piste’: €10,- voor alle ruiters samen (ook voor pensionklanten)

Als de huurder meer dan 10 min. te laat in de piste toekomt vervalt het recht op individueel gebruik van de piste en mogen andere ruiters die zich in de piste bevinden niet meer weggestuurd worden.

Is de piste niet verhuurd op deze uren, mag deze door de pensionklanten gebruikt worden voor vrij rijden. Dit weet je dus pas zeker 10 min. na aanvang van het uur.

- Vast uur per pensionklant (geel)

Elk pensionpaard heeft recht om op een vaste moment een piste te gebruiken, inbegrepen in het stalgeld. De eigenaar bepaalt of hij/zij in de binnen- of buitenpiste rijdt maar kan tijdens het uur niet wisselen van piste. De andere piste kan door andere pensionklanten gebruikt worden voor vrij rijden.

Als de ruiter met pensionpaard meer dan 10 min. te laat in de piste toekomt vervalt het recht op individueel gebruik van de piste en mogen andere ruiters die zich in de piste bevinden niet meer weggestuurd worden.

Het spreekt vanzelf dat jullie onderling afspraken mogen maken, bv. dat iemand anders ook mee mag rijden in je eigen uur.

- Uren groepslessen van de manege (rood)

De piste is ter beschikking van de manege en kan niet gehuurd worden. De manege bepaalt of de les doorgaat in binnen- of buitenpiste en kan ook tijdens het uur wisselen van piste. De andere piste kan door pensionklanten gebruikt worden voor vrij rijden.


2. Hoe reserveren?

De uren ‘vrij rijden’ (groen op het rooster) moeten niet gereserveerd worden. De voorbehouden uren ‘individueel rijden’ (oranje op het rooster) moeten op voorhand telefonisch gereserveerd worden bij Manu.

Het is niet mogelijk de piste te reserveren in combinatie met een manegepaard. De manegepaarden lopen in principe enkel in groepslessen of begeleide wandelingen van de manege.


3. Belangrijke afspraken