Taken na de les

Merk op: Onderstaande uitleg is vooral bedoeld voor ruiters die met manegepaard deelnemen.

Indien nodig en sowieso bij kinderen jonger dan 12 dient een volwassene of jongvolwassene te helpen bij de taken na de les.


1. Afzadelen

Normaal neem je eerst het zadel af. Zorg hierbij dat het paard niet op de teugels kan gaan staan. Heeft je paard eten in de voederbak, doe dan eerst het hoofdstel uit.

Leg het materiaal niet op de grond zodat het niet vuil wordt. Anders heeft de volgende ruiter veel extra werk om het schoon te maken.

Zadel en doeken afnemen

Verzorging

Hoofdstel uitdoen


2. Materiaal wegleggen


3. En verder

Kijk na of je paard proper water heeft om te drinken. Zo niet, signaleer dit bij de lesgever of de verantwoordelijke van de manege.

Een deken opleggen bij de manegepaarden mag voor het welzijn van de paarden enkel onder strikte voorwaarden.

  1. Dit mag enkel als het buiten koud is en als je het paard eerst grondig hebt drooggewreven, maar het paard toch nog nat is.
  2. Het is verplicht om het fleecedeken ong. 30 min. na het opleggen er weer af te halen.
  3. Dekens na gebruik terug netjes opplooien en terughangen op hun plaats.
  4. Let erop dat het deken dat je gebruikt niet te klein is voor het paard.
  5. Doe voor je eigen veiligheid je paard een halster aan bij het aandoen en uitdoen van het deken, en ga niet achter het paard staan.


Wie is verantwoordelijk en wat als ik iets verkeerd doe?

Ook bij de taken na de les is de ruiter zelf verantwoordelijk. Zelfs als je hulp vraagt van iemand anders dien je dit mee op te volgen en te controleren of alles correct gedaan wordt. Wees ruiterwaardig en toon ook de nodige inzet voor de taken na de les. Moe zijn of snel willen vertrekken is geen excuus (en vergeet bovendien het verzorgpaard niet). Ouders dienen dan ook hun kind de nodige tijd te voorzien na de les zonder hen op te jagen om sneller te werken.

Dit wordt op regelmatige basis steekproefsgewijs gecontroleerd door de lesgever of de verantwoordelijke van de manege. De consequenties die eraan verbonden zijn worden geval per geval beoordeeld. In principe kan de manege je weigeren in de les als er nalatigheden zijn in de taken na de les of als het reglement op een andere manier niet wordt nageleefd.